Twitter Facebook
 

Search for Women by Name: "w"


List All Candidates


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search Results: 280 matching records
Name State
Minnie White Wyoming
Minnie V. White Kansas
Mrs. E. G. White Vermont
Susan E. Whitehall New Hampshire
Ethel Whitehead Kansas
Rhea May Whitehead Washington
Mrs. E. A. Whiteman Illinois
Mary W. Whiteside Illinois
Mrs. Orin Whitney Minnesota
Adeline Whiton Massachusetts
Mary Whittemore Illinois
Sarah J. Whittenberg Illinois
Minnie Whittington Wyoming
Minerva A. Whittum Iowa
Minerva A. Whitum Iowa
Hattie E. Whorf New Hampshire
Mary O. Wickersham Idaho
Anna Widman Kansas
Sarah E. Wiggin New Hampshire
Eliza E. Wight New Hampshire